+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

       @ สิ่งที่วงการเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังกล่าวถึง คือ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น 6 หรือ IPv6 ( Internet Protocol-
version 6 ) คือ เทคโนโลยีตัวเก็งที่ถูกจับตามองว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาของการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งคือ ปัญหาการขาด
แคลนซึ่ง  IP  อันเนื่องมาจากการเพิ่มมากขึ้น ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกกับการมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม เข้ากับเครื่องข่ายมหึมา
อย่างมหาศาลทั่วโลก  ทำให้จำนวนหมายเลขของ  IP address  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็น IPv4 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น 
IP ที่มีขนาด 32 bit นั้นมีจำนวน  IP address  อยู่ทั้งสิ้น เท่ากับ 2  ยกกำลัง  32  เป็นจำนวน IP address ที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น
กำลังจะหมดลง ( 2 ยกกำลัง 10 เท่ากับ1,000 )

            ฉนั้น IPv6 คือคำตอบที่ทุกคนหวังว่าจะขจัดปัญหาดังกล่าว IPv6  มีขนาด 128 bit ดังนั้น IPv6 จะมีจำนวน IPaddress
เท่ากับ 2 ยกกำลัง 128 มีการคาดการกันว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้านับจากนี้ เทคโนโลยี  IPv6  จะกินส่วนแบ่งตลาดประมาณครึ่ง
หนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ที่ ณ. ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีแบบ  IPv4  แม้ว่า ณ.วันนี้  ยังไม่เห็นประเทศใดในโลก
อัพเกรดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 ไปเป็น IPv4 อย่างเต็มตัวก็ตามที  แต่ก็มีประเทศใหญ่ๆ หลายต่อหลายประเทศได้
กำลังดำเนินโครงการทดสอบ  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  IPv6  กันบ้างแล้ว  ขณะที่ประเทศไทยเราเอง   ก็กำลังอยู่ระหว่าง
การทดสอบเครือข่าย IPv6 เช่นกัน

            การเปลี่ยนผ่านจาก  IPv4  ไปสู่  IPv6  นั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนอัพเกรด ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ปลายทาง ที่จะต่อ
เชื่อมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็น IPv6 และตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง  การมาของ IPv6  เป็นการมาของเทคโนโลยี
ใหม่ที่เปิดโอกาสให้อุปกรณ์มากหน้าหลายตา หลายประเภทสามารถกลายสภาพตัวเอง  มาเป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต
ได้ หรือที่เรียกกันว่า Internet  Enable Devices  ซึ่งการทำให้อุปกรณ์ในการท่องเน็ตได้นั้นเริ่มมีปรากฎให้เห็นแล้วในบาง
ประเทศ    โดยตัวอย่างที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเราก็คือ   ประเทศเกาหลี   ได้พัฒนาอุปกรณ์ในครัวเรือนให้กลายมาเป็น
อุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต    สินค้าที่ผลิต    และวางจำหน่ายในตลาดที่ประเทศเกาหลีแล้ว   ได้แก่   ตู้เย็นอินเทอร์เน็ต,
เครื่องซักผ้า,เครื่องดูดฝุ่นอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต

           นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใช้ไม้สอยอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก  ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือ แว่นตา และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
อาทิ Personal Digital Assistant ( PDA ) ทั้งปาล์มและคอมพิวเตอร์มือถือพกพา ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต นั้นย่อมหมายถึงการลดลงของจำนวน IP address ที่มีอยู่ด้วย

       

          ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

       @ นอกจากเทคโนโลยีของเครือข่าย IPv6แล้ว สิ่งที่ถูกจับตามากที่สุดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคตก็คือ
มาตรฐานภาษาเทคโนโลยี   XML ( Extensible Markup Language )  XML  มิใช่เรื่องใหม่ที่เราเพิ่งจะเคยได้ยินกัน XML
ถูกพูดถึงในบ้านเรามาราว 2 ปี แล้ว  ทั้งนี้เพราะ  XML  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดปัญหาของการสื่อสารกันของระบบคอม
พิวเตอร์ที่ต่างระบบกัน  ให้สามารถคุยกันได้อย่างง่ายดาย  จึงนับว่า  XML เป็นเหมือนภาษากลางในการสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อยู่คนละปลายทางของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเกิดเทคโนโลยีภาษา XML เป็นการขจัดข้อจำกัดที่มี
อยู่จึงเป็นการช่วยให้เกิดการขยายวงกว้างของการใช้งาน อินเทอร์เน็ต มากขึ้นในทางอ้อมนั่นเอง ซึ่งในอนาคตเราจะได้
เห็นการใช้งานของภาษา XML เพิ่มมากขึ้น

 อันที่จริง XML นั้นมีแล้วเกือบทุกอย่างเพียงแต่ยังไม่เอามาใช้จริงเท่านั้น กำลังอยู่ในช่วงทดลอง...ว่างั้นเถอะ...

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------