เทคโนโลยีจาวาคืออะไร???                                           

                ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร ทำให้ปัจจุบัน ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเทคโนโลยี WAP หรือ GPRS ต่างก็ทำให้คนยุคใหม่มีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นสามารถรับส่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในขณะที่ความต้องการการสื่อสารในรูปแบบเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน ก็มีมากขึ้นตามไป
ด้วยดังนั้นระบบการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่ แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างเพียงพอ ซีเมนส์จึงนำเทคโนโลยี ภาษา " จาวา java " มาไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สำหรับผู้ให้และผู้ใช้บริการ โทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยรองรับความต้องการที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของการสื่อสารไร้สายใน
อนาคตต่อไป..

              " จาวา " เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มาตรฐานแบบเปิด ที่ช่วยที่ช่วยให้เกิดการใช้งานได้หลากหลายโดยไม่มี
ขีดจำกัดภายใต้รูปแบบที่เป็นสากล จาวาได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ซอฟต์แวร์ควรจะใช้งานได้ทั้งกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้พลังชิฟหรือหน่วยประมวลผล ดังนั้นศักยภาพของเทคโนโลยีจาวานี้
จึงมีอยู่มากมายเพราะสามารถสร้างสรรค์ความสนุกตื่นเต้นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารได้ ขอเพียง
อุปกรณ์นั้นสนับสนุนภาษาจาวา เท่านั้นด้วยความสามารถนี้เองทำให้เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ได้มากมาย โดย
ไม่จำเป็นต้องอัพเกรดเครื่องอีก หลักการง่ายๆของเทคโนโลยีจาวา คือ แอพพลิเคชั่นจาวา สามารถ ส่งผ่านอินเตอร์
เน็ตหรือเน็ตเวิร์คใดดๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีระบบการจัดการกับฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด  เช่น คุณสามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่นจาวา ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบพีซี  คอมพิวเตอร์ระบบ แมคอินทอชเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
แม้แต่ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการใช้งานประการหลัง นับเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของวงการสื่อสารไร้สาย


 
                                จาวา...กับโทรศัพท์มือถือ...                                               

     
การนำจาวามาใช้กับอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดของ
   วงการสื่อสารเลยก็ว่าได้ เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์มือถือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์ในการพูด
   คุยหรือสื่อสารด้วยเสียงเท่านั้น แต่ได้ขยายหน้าที่ออกไปเป็นสื่อมัลติเมียเดียและเครือข่ายข้อมูลส่วน
   บุคคลอีกด้วย

                   เป็นที่คาดหมายว่าในปี 2006  โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะใช้เทคโนโลยีจาวา และในปัจจุบันมีพัฒนา
แอพลิเคชั่นกว่า 2  ล้านคนทั่วโลก กำลังคิดค้นแอพพลิเคชั่นจาวา สำหรับโทรศัพท์มือถือ  ตั้งแต่สมุดรายนามผู้ใช้
บริการโทรศัพท์ รายงานพยากรณ์อากาศ สูตรทำอาหารจนถึงเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ จึงถือเป็นข่าวใหญ่สำหรับ
ผู้บริโภคหลังจากที่เราได้เห็นความนิยมสูงสุดในเรื่องการดาวน์โหลดเรียกเข้า  และการเปลี่ยนหน้ากากโทรศัพท์
มือถือในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการเช่นนี้  จะเกิดขึ้นกับการเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ต่างๆ อย่างสนุกสนาน
บนโทรศัพท์มือถือของคุณเอง  จาวา  จะทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของโทรศัพท์มือถือนั้น และด้วยความ
สามารถของจาวา  การใช้งานของโทรศัพท์มือถือนั้นจึงมีประสิทธิภาพ  และความปลอดภัย หลักการทำงานของจาวา
บนโทรศัพท์มือถือนั้นประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ประการ ดังนี้

การสื่อสารเฉพาะของแต่ละคน

                  ก่อนอื่น ผู้ใช้จะต้องเลือกแพ็คเกจแอพพลิเคชั่นที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย ณ จุดขายที่เห็นว่าเหมาะ
สมกับไลฟ์สไตล์และการใช้งานของตนได้อย่างอิสละ  นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ   ซึ่งสามารถหาได้จากเว็ป
ไซต์อินเตอร์เน็ตหรือจากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ  จะเห็นได้ว่า  จาวา  ทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณใช้งาน
ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดจริงๆ

การใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆได้อย่างหลากหลาย 

                 จาวาช่วยให้แอพพลิเคชั่นที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ได้มากมาย 
โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ซึ่งจุดนี้เองที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประโยชน์ต่อผู้บริโภค

เปิดโลกการสื่อสารที่มีสสีสันและไม่หยุดนิ่ง 

                 แอพพลิเคชั่นสนุกๆ ที่เขียนขึ้นด้วยเทคโนโลยี  จาวา  ให้รูปภาพกราฟิกที่ละเอียดและสามารถโต้ตอบ
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็น  การดาวน์โหลดแผน ที่การเล่นเกมที่สามารถเลือกออพชั่นที่สั่นได้ขณะเล่น หรือ
การประมูลตั๋วคอนเสิรต์แบบอินเตอร์แอคทีฟ   คุณสามารถแบ่งปัน  หรือร่วมใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ  นี้กับเพื่อนๆ
ได้โดยส่งผ่านระบบ sms ทำให้คุณสามารถเล่นเกมกับเพื่อนข้ามเน็ตเวิร์คได้ ระบบ GPRS จะเข้ามามีบทบาทช่วย
พัฒนาระบบพื้นฐานของการสื่อสารแบบไร้สาย  เป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีจาวา  ที่มีความพร้อมแล้วในเวลานี้ 
เพื่อทำให้คุณสนุกสนานกับแอพพลิเคชั่นเหล่านี้    บนโทรศัพท์มือถือ   ที่ใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลไร้สายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต

ทำงานได้แม้ไม่คลื่นสัญญาณหรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

                แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ จาวา  นั้นสามารถทำงานได้แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ
ไม่มีคลื่นสัญญาณ  ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ  หรือค้นหาข้อมูลขณะที่ออฟไลน์ได้ แล้วจึงทำการเชื่อมต่อและอัพ-
เดทข้อมูลเมื่อมีสัญญาณ

ความปลอดภัย 

                จาวา  ได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัย  ในโลกของการสื่อสารไร้สาย  ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำ
ธุรกรรมต่างๆ  ผ่านโทรศัพท์มือถือ  หรือระบบการเก็บข้อมูล  เป็นไปอย่างปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


                    ซีเมนส์ SL42 โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของโลกที่นำเทคโนโลยี จาวา มาใช้                    

                ซีเมนส์นำเทคโนโลยีนี้อออย่างแท้จริง ซีเมนส์ได้เปิดตัว SL42 โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยี 
จาวา เป็นครั้งแรก ด้วยตระหนักว่าเอกลักษณ์และอิสระในการแสดงออกถึงบุคลิกของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการนำ
เทคโนโลยี จาวา มาใช้ ซีเมนส์เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

+ จาวาจึงถือว่าเป็นพัฒนาการที่สามารถสร้างความตื่นตาให้กับโลกของการสื่อสารไร้สายได้อย่างดีทีเดียว +


......................................................................................................